Vuosikokouskutsu
Vuosikokouskutsu

Vuosikokouskutsu

Jämsän Seudun Palveluskoiraharrastajat ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 31.3.2021 klo 18:00.


Viranomaissuosituksen mukaan suositellaan etäosallistumista kokoukseen. Paikan päälle tulijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan määräysten mukaan. Kokouspaikkana toimii Jämsän Neste. 


Esityslista
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, nämä voivat olla samat henkilöt.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
6. Tilipäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen,
sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.
7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
8. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
9. Valitaan yhdistyksen johtokunnalle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
sekä kolme johtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle.
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
11. Käsitellään muut johtokunnan kokoukselle esittämät asiat.
12. Kokouksen päättäminen

Ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen jspkhry@gmail.com sunnuntaihin 28.3. mennessä kaikille, huolimatta siitä tuletko paikanpäälle vai osallistutko etänä.Linkki etäkokoukseen lähetetään ennakkoon ilmoittautuneille päivää ennen kokousta.

Terveisin
Johtokunta