Jämsän Seudun Palveluskoiraharrastajat ry
EU:n tietosuojalain mukainen rekisteriseloste

EU:n tietosuojalain mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Jämsän Seudun Palveluskoiraharrastajat ry (Y-tunnus: 1710186-0)
Yhdistyksen puheenjohtaja jspkhry@gmail.com
Yhdistyksen taloudenhoitaja ja jäsensihteeri taloudenhoitaja.jspkhry@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Jämsän Seudun Palveluskoiraharrastajat ry:n jäsen- ja kilpailijarekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Jämsän Seudun Palveluskoiraharrastajat ry:n jäsen- ja kilpailijarekisterin ylläpitoon ja yhdistyksen viestintään. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

• Henkilön etu- ja sukunimi

• Mahdollisen perhejäsenen nimi

• Sähköpostiosoite

• Postiosoite

• Puhelinnumero

• Tiedot jäsenmaksun suorittamisesta

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä ja tapahtumiin osallistujilta itseltään.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättyessä henkilötiedot poistetaan rekisteristä tai jäsenen omasta pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, maksamattomat jäsenmaksut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Tapahtumiin ilmoittautuneiden tietoja säilytetään jäsentietorekisterissä. Tapahtumiin ilmoittautuneiden rekisteritiedot hävitetään heti koulutuksen päätyttyä, ellei tietojen säästämiseen ole erillistä laillista perustetta (esim. maksamaton koulutusmaksu).

TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE

Jäsenen tietoja voidaan luovuttaa vain jäsenen tai tämän täysi-ikäisen huoltajan yksilöidyllä, kirjallisella suostumuksella tai lakiin perustuen. Henkilötietoja ei luovuteta missään tilanteissa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tieoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden luottamushenkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisteri on tallennettu tietokantaan, jota käytetään www-sovelluksen kautta. Tietoja ei pysty katsomaan tai muokkaamaan ilman tunnistautumista (käyttäjätunnus ja salasana).

REKISTERÖIDY OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisten virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai niiden poistamista, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.