Vuosikokous 22.3.2022
Vuosikokous 22.3.2022

Vuosikokous 22.3.2022

Tervetuloa Jämsän Seudun Palveluskoiraharrastajat ry:n vuosikokoukseen tiistaina 22.3.2022 klo 18:00. Kokouspaikkana toimii Neste Jämsän Portti osoitteessa Kauhkialantie 108, 42100 Jämsä. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä.

Ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen jspkhry@gmail.com perjantaihin 19.3. mennessä kaikille, huolimatta siitä tuletko paikanpäälle vai osallistutko etänä.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, nämä voivat olla samat henkilöt.
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
 6. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen, sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.
 7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 8. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
 9. Valitaan yhdistyksen johtokunnalle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme johtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle.
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 11. Käsitellään muut johtokunnan kokoukselle esittämät asiat.
 12. Kokouksen päättäminen.

Linkki etäkokoukseen osallistujille lähetetään ennakkoon ilmoittautuneille päivää ennen kokousta.

Terveisin
Jämsän Seudun Palveluskoiraharrastajat ry:n
Johtokunta