Vuosikokous 9.3.2023 klo 19:00
Vuosikokous 9.3.2023 klo 19:00

Vuosikokous 9.3.2023 klo 19:00

Tervetuloa Jämsän Seudun Palveluskoiraharrastajat ry:n vuosikokoukseen tiistaina 9.3.2023 klo 19:00. Kokouspaikkana toimii Kellari Kirppis & Cafe osoitteessa Keskuskatu 9, 42100 Jämsä.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, nämä voivat olla samat henkilöt.
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
 6. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen, sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.
 7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 8. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
 9. Valitaan yhdistyksen johtokunnalle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme johtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle.
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 11. Käsitellään muut johtokunnan kokoukselle esittämät asiat.
 12. Kokouksen päättäminen.

Terveisin
Jämsän Seudun Palveluskoiraharrastajat ry:n
Johtokunta